Projects Abroad volunteers working with children in Belize celebrate the end of a successful summer camp with local children.

Volontärarbeta med barn i Belize

Volontärarbeta inom barnomsorg i Belize och ge barn extra undervisningsstöd i ett idylliskt kustlandskap

Volontärarbeta med barn i Belize och arbeta på förskolor och grundskolor. Du kommer främst att hjälpa barn som har svårigheter med att lära sig läsa, skriva och räkna. Engagera barnen i undervisningen genom att hålla i lärande spel, bild -och pysselaktiviteter och pussel. Alla dessa aktiviteter gynnar inlärningen och förbättrar utvecklingen hos barn. Något som i sin tur ger barnen bättre förutsättningar till en lyckad skolgång.

Vi har skapat en långsiktig strategi för att hjälpa till att lösa problemet med låg läs-, skriv- och räkneförmåga hos barn och unga i Belize. Du kommer att göra en viktig insats samtidigt som du får värdefull erfarenhet av att volontärarbeta med barnomsorg utomlands.

Du kommer att arbeta i San Pedro som är en stillsam fiskestad och ditt boende är hos en värdfamilj. De kommer att laga goda måltider till dig och du kommer att uppleva San Pedro från en lokalbos ögon.

När du anmäler dig betalar du endast 2700 kr, vilket dras av från totalpriset

Vill du delta på fler än ett projekt? Ring oss på 0855921116 för att ta reda på om vi kan erbjuda rabatt.

Översikt

Resetyp:

Flexibla resor - På våra flexibla volontärresor får du både det stöd och den frihet du behöver utomlands

Project Name:

Belize > Barnomsorg

Startdatum:

Helt flexibla datum

Minimitid:

En vecka

Projektplacering:

San Pedro (Läs mer)

Boende:

Värdfamilj Läs mer

Krav :

Alla över 16 år kan delta

Vad inkluderas i priset?
 • Boende

 • Tre måltider om dagen

 • Rese- och sjukförsäkring

 • Hämtning och lämning till och från flygplatsen

 • Full introduktion på plats av vår erfarna personal när du anländer

 • Transport till och från din projektplacering

 • Hjälp och stöd 24/7 av heltidsanställd personal på plats

 • Assistans av vårt internationella team för akut hjälp vid behov

 • Projektutrustning och material, inkluderat tillgång till vår databas med tusentals resurser

 • En handledare/mentor på din projektplacering

 • Utbildning och workshops som hålls av vår erfarna personal

 • Regelbundna sociala aktiviteter med andra volontärer och praktikanter

 • Tillgång till vårt kontor på plats med internet

 • Ett certifikat som intygar att du deltagit på projektet

 • Tillgång till våra alumnitjänster och rabatter

 • Stöd och hjälp med visum

 • Hjälp med råd kring att samla in pengar och din egen personliga insamlingswebbsida

 • Din egna specialiserade volontärrådgivare som hjälper dig innan din resa

 • En personlig MyProjectsAbroad hemsida, med all information du behöver om ditt projekt, boende och destination

 • En gratis kurs i kulturell medvetenhet

 • Medlemskap till våra volontärgrupper på sociala media, för att dela information och hålla kontakten

 • Hjälp med att färdigställa registrering eller praktikdokument (om tillämpligt)

Vad inkluderas inte?
 • Flyg

 • Kostnader för visum (när tillämpligt)

Är att volontärarbeta med barn i Belize rätt för mig?

Volontärarbete med barn i Belize är rätt för dig om du tycker om att arbeta med barn, samtidigt som du vill resa i Karibien och göra en insats för andra. Du kommer få erfarenhet av att arbeta inom barnomsorg, något som kan hjälpa dig i dina framtida karriärval.

Att volontärarbeta inom barnomsorg i Belize är ett bra sätt att ta reda på om lärare eller förskolepersonal är ett yrke för dig. Bäst av allt, du kommer vara en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att förbättra utbildningen för barn i Belize.

Du behöver ingen erfarenhet men du måste kunna prata grundläggande engelska för att kunna arbeta med läs- och skrivfärdigheter.

Oroa dig inte för att du kommer bli lämnad själv i klassrummet! Du arbetar sida vid sida med befintlig personal och du kan när som helst fråga din Projects Abroad handledare om tips och råd. Under tiden du volontärarbetar kommer du ha tillgång till vår databas med resurser som hjälper dig att planera ditt arbete.

Vi håller även i regelbundna workshops för alla våra barnomsorgs- och lärarvolontärer, så att du har möjlighet att diskutera idéer, utmaningar och få tips och råd.

Barnomsorgsprojektet i Belize är igång året runt så du kan åka när det bäst passar dig. Vänligen notera att två veckor är minimitiden för att delta på projektet. Vi rekommenderar dig att stanna längre så du hinner göra en större insats för barnen.

 

A volunteer with children in Belize helps two young students with an educational activity at a kindergarten.

Vad kommer jag att göra när jag volontärarbetar med barnomsorg i Belize?

Du kommer vara placerad på en förskola eller en grundskola i San Pedro. En handledare kommer finnas som stöd för dig när du planerar aktiviteter och lektioner för barnen. Det här är typiska aktiviteter du kan komma att göra:

 • Arbeta med läs-, skriv- och räknelekar
 • Leka lärande lekar och idrottsaktiviteter som är förbättrar barns utveckling
 • Observera varje barns utveckling genom att använda dig av checklistor
 • Skapa posters, minneslappar och färgglada målningar som du kan använda dig av under lektionerna

Ditt arbete kommer att vara fokuserat på följande huvudområden:

Lära barn läsa, skriva och räkna

Du kommer att arbeta i små grupper med att lära barnen att läsa, räkna, skriva och engelska. Tillsammans med din projekthandledare kommer ni på kreativa lektioner som är roliga för både dig och barnen. Du kan även anpassa lektionerna för individuella barn som behöver träna lite extra på något.

Som ett exempel skulle kunna vara att rita frukter och grönsaker och använda dig av bilderna för att lära barnen färger och namn. Eller att lära barnen plus och minus med hjälp av snäckor och på så sätt göra lärandet visuellt.

Leka lärande lekar och idrottsaktiviteter som förbättrar utveckling hos barn

Allt lärande är inte ord eller nummer. Barn lär sig mycket genom att leka, så olika typer av lekaktiviteter som spel, sport och konst utvecklar barnens fysiska och mentala förmågor och lär dem att utforska världen. De får även ökat självförtroende när de märker att de lärt sig och klarar av nya saker.

Som volontär kan du exempelvis hålla i en bild -och pyssellektion där du skapar djurmasker med barnen och sedan använder maskerna i lekar. Eller tävla i “trebensrace” som lär barnen samarbete och förbättrar deras motoriska förmåga.

Analysera barnens behov och identifiera stödbehov

En del av det arbete vi gör är att försöka identifiera de enskilda barnens behov genom olika checklistor. Vi kommer att visa dig hur checklistorna ska användas. Du kommer att analysera varje barns individuella utveckling och stödbehov med hjälp av dessa checklistor. Vi tittar främst på områden som:

 • Räkneförmåga
 • Läs- och skrivförmåga
 • Motorisk utveckling
 • Emotionell stabilitet
 • Social förmåga
 • Hygien

Under regelbundna workshops med våra handledare kommer du att registrera informationen i vår databas Global Impact Database. Det här hjälper oss att ha koll på varje barns individuella utveckling och se vilken inverkan vårt arbete har på de olika projekten runt om i världen. Läs mer om hur databasen fungerar här.

Förbättra undervisningsmiljön för barnen

Du kan även komma skapa resurser som förbättrar undervisningsmiljön för barnen. Ta fram pappkartong, kritor och glittrigt klister! Skapa roliga bildkort och posters om vikten av hygien eller skapa ditt egna roliga spel. Endast fantasin sätter gränser på vilka lekar och spel du kan skapa, som barnen sen kan använda långt efter det att du åkt hem.

Var i Belize kommer jag att arbeta?

San Pedro

Alla våra barnomsorgsplaceringar är i San Pedro, en lite strandstad i Ambergris Caye, den största ön utanför Belize kust. Staden har över 15 000 invånare och när du går på upptäcktsfärd på stadens gator kommer du se lokalbefolkningen zooma för dig i golfbilar och cyklar, som är det vanligaste transportmedlet.

De olika delarna i Belize där du arbetar kan se ut hur som helst, allt från ett vackert vykort till leriga gator fulla med skräp. Att volontärarbeta med barn i Belize kan vara väldigt utmanande men ögonöppnande.

Du arbetar i förskolor och grundskolor. De kommer inte hålla den standard som du är van vid hemma men det gör ditt arbete än så mycket viktigare.

 

 

ANKOMST, VISUM OCH HÄMTNING

När du anländer till flygplatsen i din valda destination, kommer en av våra Projects Abroad anställda att möta dig och hälsa dig välkommen till landet. Du hittar mer information om ankomstflygplatser, introduktion och visum på vår sida Ankomst i Belize.

En vanlig dag på barnomsorgsprojektet i Belize

Du kommer vakna upp till ljudet av vågor som slår mot stranden och måsarnas rop som din väckarklocka. Din värdmamma kanske har dukat fram en frukttallrik på köksbordet. Slår dig ner vid frukostbordet med din värdfamilj så får du lära dig vardagsspanska och kanske berättar du om ditt liv hemma.

Du volontärarbetar oftast mellan 4-6h per dag och detta är ett exempel på hur din vecka skulle kunna se ut:

 • Måndagar: Arbete med barnen i klassrummet och checka barnens individuella utveckling mot deras utvecklingsmål som finns i databasen Global Impact Database.
 • Tisdagar: Arbeta med läs- och skrivövningar med barnen i små grupper.
 • Onsdagar: Fortsatt arbete med läs- och skrivkunnighet. Delta i en workshop om barnomsorg med din handledare från Projects Abroad.
 • Torsdagar: Arbeta med läs- och skrivkunnighet samt gör roliga och utvecklande lekar, samtidigt som du observerar hur barnen utvecklas.
 • Fredag: Fortsatt arbete med utvecklande lekar och observation av barnens utveckling. I slutet på dagen kommer du åka till Projects Abroads kontor och lägga in dina observationer i databasen Global Impact Database.

Du kommer förbereda alla lektioner på vårt kontor där du har tillgång till internet och allt vårt undervisningsmaterial.

Dina helger kommer vara lediga så du kan gå på upptäcktsfärd i Belize. Dyk i Belizes barriärrev eller slappa på de vita stränderna och se solnedgången över havet.

A group of children are being taught how to play ball games by volunteers working with children in Belize.

Vilka är de långsiktiga målen med barnomsorgsprojektet i Belize?

Målet med detta barnomsorgsprojekt är att förbättra läs, skriv -och räknekunnigheten och den tidiga utvecklingen hos barn i San Pedro.

Många unga i Belize är invandrare från spansktalande länder. De har ofta svårt med läs -och skrivkunnigheten särskilt på engelska och de behöver extra stöd. Lärare i Belize är ofta underbemannade och klasserna stora, vilket gör att det är svårt att ge de barn som halkat efter extra hjälp.

Många av barnens föräldrar kan inte heller läsa och måste ofta arbeta flera jobb för att få det att gå runt, detta gör att föräldrarna inte kan hjälpa barnen med läxorna.

När du volontärarbetar med barn i Belize hjälper du oss angripa dessa problem och stötta barns skolgång. I vår barnomsorgsplan för Belize har vi fyra långsiktiga mål:

 • Förbättra läs- och skrivkunnighet
 • Förbättra barns allmänna utveckling
 • Ska medvetenhet kring hälsosamt leverne, miljö, natur och familjeliv
 • Förbättra barnens engelska

Hjälp oss att nå våra långsiktiga mål och stötta barns utveckling när du volontärarbetar inom barnomsorg i Belize.

A Projects Abroad volunteer working with children in Belize helps children celebrate with certificates they recieved for their hard work at a summer camp.

PROJEKTHANDLINGSPLANER

Vi har utarbetat långsiktiga mål för våra projekt och dokumenterat målen i våra projekthandlingsplaner. Våra projekthandlingsplaner används också för att planera ditt arbete. Tack vare våra projekthandlingsplaner kan du vara säker på att du arbetar mot ett långsiktigt mål och vi kan kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete. Våra projekthandlingsplaner säkerställer att vi gör en verklig skillnad.

Läs mer om våra projekthandlingsplaner.

VI MÄTER RESULTATET AV VÅRT ARBETE VARJE ÅR

Vi arbetar mot långsiktigt mål med årliga delmål. Varje volontär och praktikant som deltar på ett av våra projekt hjälper oss att nå dessa långsiktiga mål. På så sätt kan även de som volontärarbetar eller praktiserar en kortare tid göra verklig skillnad. Varje person bygger på arbetet som tidigare volontärer och praktikanter gjort. Varje år utvärderar vi resultatet av vårt arbete. Du kan hitta en sammanställning av vad vi uppnått under året i vår Global Impact Report.

För mer information om vilken insats våra volontärer, praktikanter och personal gjort under året, läs vår senaste rapport.

MAT OCH BOENDE

Du kommer bo hos en värdfamilj i San Pedro. Din värdfamilj kommer välkomna dig som en familjemedlem till deras hem. De kommer lära dig mer om deras traditioner och om den lokala kulturen. Vi tror att det här är det bästa sättet att verkligen lära känna kulturen i ett nytt land. Du kommer få en unik upplevelse av Belize.

Vi försöker alltid placera dig så att du bor med en annan Projects Abroad volontär eller praktikant. Ditt rum kommer vara enkelt men bekvämt, rent och säkert.

Din projektavgift inkluderar tre måltider om dagen.

Läs mer om våra boenden.

FRITIDSAKTIVITETER NÄR DU ÄR LEDIG

Belize is a beautiful tropical country bordered by the clear, blue Caribbean Sea. There are plenty of ways to spend your free time here, whether you’re a beach lover, a culture buff, or an adventure seeker.

During your free time, you can go snorkelling along the colourful Belize Barrier Reef. For a more relaxed atmosphere, you can spend time on one of the white-sand beaches, sipping freshly squeezed papaya juice in the warm sun.

There are also plenty of cultural activities, so you can get a glimpse into the history and heritage of the country. You can visit Mayan ruins or spend the day wandering through an art gallery or museum.

During your trip, you’ll be surrounded by volunteers from around the world. So you can choose to explore independently or with volunteers from our different projects in Belize. 

SÄKERHET OCH PERSONALSTÖD

Din säkerhet är vår första prioritet. Vi har många processer och system på plats för att se till att du har all hjälp och support som du behöver. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg när du reser med oss. Vår egen Projects Abroad personal finns tillgänglig för hjälp och stöd 24h om dygnet. De kommer se till att du trivs i ditt boende och känner dig hemma på din projektplacering. Om du skulle stöta på något problem, finns vår personal alltid där för att hjälpa dig.

Läs mer om support och säkerhet.

Fråga här

Fält markerade med * är obligatoriska!