Female intern measuring a child and gaining valuable work experience with Projects Abroad giving nutriton advice whilst on a nutritional internship in South Africa.

Arbetslivserfarenhet inom näringslära i Sydafrika

Få praktisk arbetslivserfarenhet inom nutrition och arbeta i kåkstäder i Sydafrika för att sprida kunskap om bra och näringsrik mat

Följ med och gör praktik inom näringslära i Sydafrika och öka kunskapen om vad som är bra näringsrik mat. Det här är ett bra sätt att få praktisk arbetslivserfarenhet att lägga på ditt CV, samtidigt som du hjälper människor att leva mer hälsosamt.


Arbetslivserfarenhetsprojektet i Sydafrika är upplagd som en praktikplats med fokus på att du ska lära dig nya kunskaper inom näring och hälsa. Allt arbete sker under handledning. Du behöver inte vara inskriven på en utbildning för att göra praktik även om det naturligtvis går bra.


Du kommer arbeta med kvalificerad personal på plats och göra mycket praktiskt arbete på det här projektet. I ditt arbete kommer det att ingå att hjälpa till att laga näringsrik mat, hålla i workshops och göra hälsoundersökningar.


Vårt fokus är att minska livsstilssjukdomar som kommer från ohälsosamma vanor. Livsstilssjukdomar som diabetes och högt blodtryck ökar i Sydafrika. Ditt arbete kommer vara väldigt viktigt då vi arbetar i utsatta områden där människor har mycket dålig tillgång till sjukvård.


När du bor och arbetar i Kapstaden kommer du få många minnesvärda upplevelser och kunna utforska de vackra bergen och havet.

När du anmäler dig betalar du endast 2700 kr, vilket dras av från totalpriset

Vill du delta på fler än ett projekt? Ring oss på 0855921116 för att ta reda på om vi kan erbjuda rabatt.

Översikt

Resetyp:

Flexibla resor - På våra flexibla volontärresor får du både det stöd och den frihet du behöver utomlands

Project Name:

Sydafrika > Nutrition

Startdatum:

Helt flexibla datum

Minimitid:

En vecka

Projektplacering:

Kapstaden (Läs mer)

Boende:

Värdfamilj Läs mer

Krav :

Alla över 16 år kan delta

Vad inkluderas i priset?
 • Boende

 • Tre måltider om dagen

 • Rese- och sjukförsäkring

 • Hämtning och lämning till och från flygplatsen

 • Full introduktion på plats av vår erfarna personal när du anländer

 • Transport till och från din projektplacering

 • Hjälp och stöd 24/7 av heltidsanställd personal på plats

 • Assistans av vårt internationella team för akut hjälp vid behov

 • Projektutrustning och material, inkluderat tillgång till vår databas med tusentals resurser

 • En handledare/mentor på din projektplacering

 • Utbildning och workshops som hålls av vår erfarna personal

 • Regelbundna sociala aktiviteter med andra volontärer och praktikanter

 • Tillgång till vårt kontor på plats med internet

 • Ett certifikat som intygar att du deltagit på projektet

 • Tillgång till våra alumnitjänster och rabatter

 • Stöd och hjälp med visum

 • Hjälp med råd kring att samla in pengar och din egen personliga insamlingswebbsida

 • Din egna specialiserade volontärrådgivare som hjälper dig innan din resa

 • En personlig MyProjectsAbroad hemsida, med all information du behöver om ditt projekt, boende och destination

 • En gratis kurs i kulturell medvetenhet

 • Medlemskap till våra volontärgrupper på sociala media, för att dela information och hålla kontakten

 • Hjälp med att färdigställa registrering eller praktikdokument (om tillämpligt)

Vad inkluderas inte?
 • Flyg

 • Kostnader för visum (när tillämpligt)

An intern on a nutritional internship in South Africa pictures a trio of women cooking healthy meals as part of a cooking competition.

Är att praktisera inom näringslära i Sydafrika rätt för mig?

Vårt projekt inom näringslära passar dig som vill ha praktisk arbetslivserfarenhet och samtidigt vill hjälpa människor på plats i Kapstaden. Det här projektet är öppet för alla åldrar: Du behöver inte vara inskriven på en utbildning för att göra praktik och du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta. Allt du behöver är brinna för hälsa och att hjälpa människor!


Du kan använda den här praktikplatsen till att få praktisk arbetslivserfarenhet inom nutrition och hälsa som du kan lägga på ditt CV, eller för att lära dig kunskaper som du har nytta av oavsett karriärval. På ansökningar och intervjuer kan du prata om vad du har sett och lärt dig i Kapstaden och på så sätt stå ut från mängden.


Det här projektet är även ett bra sätt att få insikt i de hälsoutmaningar som människor i utvecklingsländer kämpar med. Du kommer lära dig mer om undernäring, övervikt och kroniska sjukdomar som diabetes.

Vad kommer jag att göra när jag praktiserar inom näringslära i Sydafrika?

Din roll kommer vara att stötta människor som lever i utsatta delar av samhället, lära dem mer om hälsosamma vanor och förebygga undernäring, diabetes och hjärt – och kärlsjukdomar. Det här är några saker du kan komma att göra under din tid på projektet:


 • Hålla i kurser om näringslära och göra hälsoundersökningar
 • Mäta tillväxten hos skolbarn och identifiera fall av undernäring
 • Hålla i träningsklasser
 • Bygga grönsaksträdgårdar för att se till att lokala samhällen har tillgång till grönsaker
 • Laga hälsosam mat för de som deltar på vårt surfprojekt

På projektet för näringslära i Sydafrika kommer du arbeta med följande områden:


Hålla i kurser i näringslära och utföra grundläggande hälsoundersökningar


Du kommer arbeta med utsatta samhällsgrupper i Kapstaden och uppmuntra människor att börja välja hälsosamma livsmedel och skapa bra vanor. Ditt arbete kan vara att delta på informationsträffar och ge råd till ammande kvinnor samt hjälpa till att förbättra spädbarnshälsa.


Under din tid på projektet kommer du även att arbeta med ungdomar, samt ge råd om nutrition och dieter till människor som lever med kroniska sjukdomar. När du träffar patienter kommer du hjälpa till med hälsoundersökningar genom att testa blodsockernivåer, blodtryck och mäta längd och vikt.


Mäta tillväxt


Du kommer besöka skolor och mäta tillväxten hos barn relaterat till deras ålder och även kolla deras nutritionella status. En del av barnen i Sydafrika är undernärda, växer inte som de ska eller är överviktiga. Det data som du samlar in delas sedan med skolan så att de kan ge råd till barnens föräldrar. Du kommer även att hjälpa till att plantera grönsaksträdgårdar på skolor för att skolan ska ha tillgång till färska livsmedel.


Hålla i träningsklasser för att uppmuntra aktivitet och förbättra hälsa


Du kommer även att hålla i träningsklasser för att uppmuntra till fysisk aktivitet i grupper som har hög risk för övervikt och livsstilsrelaterade sjukdomar. Hitta din inre personliga tränare och lär ut enkla men effektiva övningar som människor kan göra hemma.


Plantera grönsaksträdgårdar


Du kommer att hjälpa till att plantera och hålla efter grönsaksträdgårdar så att olika community centers får tillgång till färska livsmedel.


Laga näringsrik mat


Under din tid på projektet kommer du hjälpa till att laga näringsrik mat till de barn som deltar på vårt surfprojekt. Många av barnen som deltar är undernärda eller överviktiga.


I ditt arbete kommer du även att leverera mat till våra samarbetspartners och lära ut hälsosam matlagning till olika grupper. Alla måltider kommer följa de riktlinjer som finns för hälsosam och näringsrik mat. Måltiderna kommer även användas för att lära barn om fördelarna med hälsosam mat.


Alla aktiviteter kommer ske under handledning av kvalificerad personal. Vi kommer ge dig de resurser, utbildningsworkshops och information som du behöver.

Var i Sydafrika kommer jag att arbeta?

Kapstaden

Vårt projekt inom näringslära är baserad i Kapstaden i Sydafrika. En otroligt vacker stad i Afrika, omgiven av berg på ena sidan och ett turkost hav på andra sidan. Kapstaden är även djupt segregerad och vissa stadsdelar är starkt påverkade av fattigdom och sjukdomar. Den största delen av tiden kommer du arbeta i kåkstäder “townships” som är de segregerade delarna av staden.

Många människor i townships har inte tillgång till tillräckligt mycket mat eller äter billig näringsfattig fet mat. Båda grupperna får brist på näring och blir undernärda. Människor i townships måste även hantera effekterna av sjukdomar som diabetes helt på egen hand. Tillgången till sjukvård är liten, antingen har det inte råd eller transport för att besöka sjukvården. Du kommer hjälpa till att bryta cirkeln och hjälpa människor leva hälsosammare.

A female intern from Projects Abroad is pictured teaching a group of children about growing vegetables as part of her nutrition internship in South Africa.

En vanlig dag på projektet för näringslära i Sydafrika

Du kommer arbeta från kl. 8 till 17, måndag till torsdag. På fredagar kommer du arbeta från kl 9 till 13. Ditt dagliga schema kan variera beroende på vilka aktiviteter som planerats för dagen.


En vanlig dag kan du komma att börja med att laga hälsosam mat till barnen på vårt surfprojekt, för att sedan hålla i en informationsworkshop om näring till mammor. Vissa dagar kommer du hjälpa till att utföra hälsoundersökningar, hålla i träningsklasser eller hjälpa till att bygga en grönsaksträdgård. Du kommer även att besöka skolor för att kontrollera barnens tillväxt. Oavsett vilka aktiviteter du utför kommer du vara en del i att hjälpa människor som bor i kåkstäder att leva hälsosammare.


På din fritid kan du utforska Kapstaden med andra volontärer och praktikanter. Du kommer bo i en värdfamilj, så passa på att lära känna lokala kulturen och din värdfamilj bättre över delade måltider.

Pictured is a small vegetable garden planted by Projects Abroad interns during their nutrition internship in South Africa.

Vilka är de långsiktiga målen med projektet för näringslära i Sydafrika?

Det huvudsakliga målet med det här projektet är att förbättra hälsan för människor som bor i kåkstäder i Kapstaden, samt hjälpa människor hantera livsstilssjukdomar. Vi gör det genom att öka medvetenheten om faran med övervikt och livsstilssjukdomar som diabetes.


Vi arbetar med många olika grupper av människor men fokuserar främst på mödrar, spädbarn och småbarn. För att göra arbetet så effektivt så möjligt så arbetar vi även med partners i kåkstäderna. Genom informationskampanjer, tillväxtuppföljning och gratis hälsoundersökningar har vi skapat en långsiktig och hållbar strategi för intervention.


Vi har som plan att mäta vilka metoder är mest effektiva för att minska hälsoproblem och sen implementera modellen i andra utsatta samhällsgrupper i Kapstaden. Vårt arbete med skolbarn är även i linje med FN:s tredje hållbara utvecklingsmål, som tryggar ett hälsosamt liv och förbättrad välmående för alla.


För att vara säkra på att vi når vår långsiktiga vision har vi arbetat fram tre huvudsakliga mål för projektet:


 • Förbättra mödrars, spädbarns och småbarns kost och näring
 • Minska insjuknandet, förekomsten och komplikationerna som är relaterade till övervikt och livsstilssjukdomar som diabetes
 • Arbeta för en hälsosammare vanor och skolmiljö för skolbarn


Följ med och praktisera inom näringslära i Sydafrika och få erfarenhet av att arbeta med näringslära och hälsa i ett utvecklingsland.

PROJEKTHANDLINGSPLANER

Vi har utarbetat långsiktiga mål för våra projekt och dokumenterat målen i våra projekthandlingsplaner. Våra projekthandlingsplaner används också för att planera ditt arbete. Tack vare våra projekthandlingsplaner kan du vara säker på att du arbetar mot ett långsiktigt mål och vi kan kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete. Våra projekthandlingsplaner säkerställer att vi gör en verklig skillnad.

Läs mer om våra projekthandlingsplaner.

VI MÄTER RESULTATET AV VÅRT ARBETE VARJE ÅR

Vi arbetar mot långsiktigt mål med årliga delmål. Varje volontär och praktikant som deltar på ett av våra projekt hjälper oss att nå dessa långsiktiga mål. På så sätt kan även de som volontärarbetar eller praktiserar en kortare tid göra verklig skillnad. Varje person bygger på arbetet som tidigare volontärer och praktikanter gjort. Varje år utvärderar vi resultatet av vårt arbete. Du kan hitta en sammanställning av vad vi uppnått under året i vår Global Impact Report.

För mer information om vilken insats våra volontärer, praktikanter och personal gjort under året, läs vår senaste rapport.

MAT OCH BOENDE

Du kommer bo hos en värdfamilj i Kapstaden. Din värdfamilj kommer välkomna dig som en familjemedlem till deras hem. De kommer lära dig mer om deras traditioner och om den lokala kulturen. Vi tror att det här är det bästa sättet att verkligen lära känna kulturen i ett nytt land. Du kommer få en unik upplevelse av Sydafrika.

Vi försöker alltid placera dig så att du bor med en annan Projects Abroad volontär eller praktikant. Ditt rum kommer vara enkelt men bekvämt, rent och säkert.

Din projektavgift inkluderar tre måltider om dagen.

Läs mer om våra boenden.

FRITIDSAKTIVITETER NÄR DU ÄR LEDIG

Sydafrika är känt som ”Rainbow Nation” med människor från olika länder och kulturer. Våra projekt är baserade i Kapstaden, där det finns oändligt mycket att se och göra på din fritid.

Surfa på Muizenberg beach eller bara slappna av på någon av de många restaurangerna nära havet. Här finns mat från hela världen, varför inte smaka på utsökt kryddade Cape Malay curry och en krämig Milk tart som efterrätt. Sydafrika är ett land som sargats av historisk segregering, du kan lära dig mer om Sydafrikas historia genom att besöka District 6 Museum och Robben Island.

Vi rekommenderar varmt ett besök på Zeitz Museum of Contemporary Arts Africa. Gå vilse för stunden bland mäktiga silos och häpnadsväckande konst.

Ingen resa till Kapstaden är komplett utan att ta kabinbanan upp på Taffelberget och se den andlöst vackra utsikten.

Vi driver många olika projekt i Sydafrika, så du kommer garanterat lära känna nya vänner och reskompisar. Det gör att du kan välja mellan att utforska Sydafrika självständigt, eller tillsammans med likasinnade nya vänner.

SÄKERHET OCH PERSONALSTÖD

Din säkerhet är vår första prioritet. Vi har många processer och system på plats för att se till att du har all hjälp och support som du behöver. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg när du reser med oss. Vår egen Projects Abroad personal finns tillgänglig för hjälp och stöd 24h om dygnet. De kommer se till att du trivs i ditt boende och känner dig hemma på din projektplacering. Om du skulle stöta på något problem, finns vår personal alltid där för att hjälpa dig.

Läs mer om support och säkerhet.

Fråga här

Fält markerade med * är obligatoriska!