You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Omsorg priser

« Tillbaka till priser
Omsorg 1
vecka
2
veckor
3
veckor
4
veckor
5
veckor
8
veckor
12
veckor
Extra
Vecka
Förlängning på plats/medföljande barn per vecka
Allmänna Omsorgsprojekt  
Argentina kr 15.700 kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Belize - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Bolivia - kr 16.650 kr 18.850 kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Costa Rica - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Ecuador - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Etiopien - kr 16.650 kr 18.850 kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Fiji - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Filippinerna kr 15.700 kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Ghana kr 15.700 kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Jamaica kr 18.950 kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Kambodja - kr 15.900 kr 17.600 kr 19.300 kr 21.000 kr 26.100 kr 32.900 kr 1.700 kr 1.950
Kenya - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Kina - - kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Madagaskar - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Marocko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mexiko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mongoliet - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Myanmar - kr 15.900 kr 17.600 kr 19.300 kr 21.000 kr 26.100 kr 32.900 kr 1.700 kr 1.950
Nepal kr 12.450 kr 13.900 kr 15.350 kr 16.800 kr 18.250 kr 22.600 kr 28.400 kr 1.450 kr 1.700
Peru - kr 16.650 kr 18.850 kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Rumänien - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Samoa kr 15.700 kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Senegal kr 14.200 kr 15.900 kr 17.600 kr 19.300 kr 21.000 kr 26.100 kr 32.900 kr 1.700 kr 1.950
Sri Lanka - kr 15.900 kr 17.600 kr 19.300 kr 21.000 kr 26.100 kr 32.900 kr 1.700 kr 1.950
Sydafrika - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Tanzania - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Thailand - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Togo - kr 16.650 kr 18.850 kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Vietnam - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Barnrättsinitiativet  
Jamaica kr 18.950 kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Flyktingprojekt  
Italien - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Hästterapi  
Argentina - - - kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Bolivia - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Sydafrika - - - kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
HIV/AIDS  
Ghana kr 17.200 kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Jamaica - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Mexiko - - - kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Nepal - kr 13.900 kr 15.350 kr 16.800 kr 18.250 kr 22.600 kr 28.400 kr 1.450 kr 1.700
Togo - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Hundterapi  
Argentina - - - kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Bolivia - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Psykologi  
Jamaica - - - kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Mongoliet - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450

Vänligen notera att vissa av våra projekt även är tillgängliga för två veckors-perioder. Dessa projekt har valts ut av vår lokala personal som lämpliga för värdsamhället och kan sökas av dig som inte har tid för en längre period som volontär.

Du kan också kombinera flera projekt eller flera länder. Läs mer på vår sida om kombinationer.

Vi rekommenderar även att du bokar dina flygbiljetter genom Projects Abroad Travel.

Observera att priserna i tabellen är exempel för motsvarande antal veckor. Du bestämmer själv hur många veckor du vill volontärarbeta, och priset justeras därefter.

”Extra vecka” är priset per vecka vid ditt projekt, och du kan lägga till så många veckor du vill. ”Förlängning på plats” är priset per vecka efter påbörjat projekt, samma pris per vecka gäller även för medföljande barn 4-14 år.

”Påbyggnads-språkkurser” måste göras i kombination med ett av våra ordinarie projekt.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲
Feedback
Du verkar intresserad av våra projekt! Har du lust att berätta mer?
Med nöje! Inte just nu tack.