You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Medicin & Hälsa priser

« Tillbaka till priser
Medicin & Hälsa 1
vecka
2
veckor
3
veckor
4
veckor
5
veckor
8
veckor
12
veckor
Extra
Vecka
Förlängning på plats/medföljande barn per vecka
Arbetsterapi  
Filippinerna kr 17.450 kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Kambodja - kr 15.900 kr 17.600 kr 19.300 kr 21.000 kr 26.100 kr 32.900 kr 1.700 kr 1.950
Kenya - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Marocko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Tanzania - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Vietnam - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Barnmorska  
Ghana - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Marocko - - kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mongoliet - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Peru - - - kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Senegal - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Sri Lanka - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Tanzania - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Togo - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Farmaci  
Ghana - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Kenya - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Sri Lanka - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Folkhälsa  
Belize - kr 21.900 kr 24.600 kr 27.300 kr 30.000 kr 38.100 kr 48.900 kr 2.700 kr 3.450
Filippinerna kr 17.450 kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Ghana kr 18.950 kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Kambodja kr 14.200 kr 15.900 kr 17.600 kr 19.300 kr 21.000 kr 26.100 kr 32.900 kr 1.700 kr 1.950
Madagaskar kr 18.950 kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Sri Lanka - kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Togo - kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Medicin  
Argentina - kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Bolivia - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Etiopien - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Filippinerna kr 17.200 kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Ghana kr 17.200 kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Jamaica - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Kambodja - - - kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Kenya - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Kina - kr 23.400 kr 26.100 kr 28.800 kr 31.500 kr 39.600 kr 50.400 kr 2.700 kr 3.450
Marocko - - kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mexiko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mongoliet - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Nepal kr 12.450 kr 13.900 kr 15.350 kr 16.800 kr 18.250 kr 22.600 kr 28.400 kr 1.450 kr 1.700
Peru - - - kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Rumänien - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Senegal - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Sri Lanka - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Tanzania - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Togo - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Vietnam - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Näringslära  
Bolivia - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Fiji - kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Peru - - - kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Samoa - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Sydafrika - kr 23.400 kr 26.100 kr 28.800 kr 31.500 kr 39.600 kr 50.400 kr 2.700 kr 3.450
Sjukgymnastik  
Bolivia - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Costa Rica - - - kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Etiopien - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Filippinerna kr 17.450 kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Ghana - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Kambodja - kr 15.900 kr 17.600 kr 19.300 kr 21.000 kr 26.100 kr 32.900 kr 1.700 kr 1.950
Marocko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mexiko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mongoliet - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Nepal kr 12.450 kr 13.900 kr 15.350 kr 16.800 kr 18.250 kr 22.600 kr 28.400 kr 1.450 kr 1.700
Rumänien - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Samoa - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Sri Lanka - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Tanzania - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Togo - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Vietnam - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Sjuksköterska  
Bolivia - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Ghana - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Kenya - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Marocko - - kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mexiko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Mongoliet - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Nepal kr 12.450 kr 13.900 kr 15.350 kr 16.800 kr 18.250 kr 22.600 kr 28.400 kr 1.450 kr 1.700
Peru - - - kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Senegal - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Sri Lanka - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Tanzania - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Togo - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Vietnam - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Talterapi  
Ghana - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Marocko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Tanzania - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Togo - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Vietnam - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Tandvård  
Argentina - kr 19.900 kr 22.350 kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Bolivia - - - kr 21.050 kr 23.250 kr 29.850 kr 38.650 kr 2.200 kr 2.450
Ghana - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Jamaica - kr 21.400 kr 23.850 kr 26.300 kr 28.750 kr 36.100 kr 45.900 kr 2.450 kr 3.200
Kambodja - - - kr 24.800 kr 27.250 kr 34.600 kr 44.400 kr 2.450 kr 3.200
Kenya - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Kina - - - kr 28.800 kr 31.500 kr 39.600 kr 50.400 kr 2.700 kr 3.450
Mexiko - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Nepal - - - kr 16.800 kr 18.250 kr 22.600 kr 28.400 kr 1.450 kr 1.700
Peru - - - kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Sri Lanka - - - kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450
Tanzania - kr 19.400 kr 21.600 kr 23.800 kr 26.000 kr 32.600 kr 41.400 kr 2.200 kr 2.450
Togo - kr 17.900 kr 20.100 kr 22.300 kr 24.500 kr 31.100 kr 39.900 kr 2.200 kr 2.450

Vänligen notera att vissa av våra projekt även är tillgängliga för två veckors-perioder. Dessa projekt har valts ut av vår lokala personal som lämpliga för värdsamhället och kan sökas av dig som inte har tid för en längre period som volontär.

Du kan också kombinera flera projekt eller flera länder. Läs mer på vår sida om kombinationer.

Vi rekommenderar även att du bokar dina flygbiljetter genom Projects Abroad Travel.

Observera att priserna i tabellen är exempel för motsvarande antal veckor. Du bestämmer själv hur många veckor du vill volontärarbeta, och priset justeras därefter.

”Extra vecka” är priset per vecka vid ditt projekt, och du kan lägga till så många veckor du vill. ”Förlängning på plats” är priset per vecka efter påbörjat projekt, samma pris per vecka gäller även för medföljande barn 4-14 år.

”Påbyggnads-språkkurser” måste göras i kombination med ett av våra ordinarie projekt.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲