You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Att bygga broar med hjälp av terapi – amerikanska volontärer i Vietnam

Ute på den vietnamesiska landsbyggden, bara några timmar med buss från Hanoi, ligger Thuy An Rehabilitation Centre for Handicapped Children. Här behandlas barn, med varierande grad av funktionsnedsättning, från hela regionen. Projects Abroad Vietnam har haft ett tätt samarbete med centret i flera år och volontärer här kommer från hela världen för att skänka sin tid och energi. Den här sommaren har 7 unga kvinnor från Delaware, USA, volontärarbetat vid centret. Och medelst sjukgymnastik, och arbetsterapeutiska behandlingar har de gjort betydande framsteg med barnen.

Volontär från Projects Abroad med barn vid Thyu An Center i Vietnam genomför

De håller allihopa på att förbereda sig för studier och karriärer inom sjukvården inom områden som sjukgymnastik, arbetsterapi, och allmän sjukvård. Och kombinerat med en snabbkurs i vietnamesisk kultur, har de skaffat sig praktisk arbetslivserfarenhet som kommer att hjälpa dem både i framtida studier, och fylla ut CV:t; Samtidigt som de hjälper personal och patienter på kliniken, och gör en betydande insats för bägge.

”Jag har själv aldrig varit utomlands förut, och chansen att kombinera mina intressen för sjukgymnastik, och resor kunde jag bara inte missa. Jag var sugen på att lära mig mer om sjukvård i ett utvecklingsland, och det har Projects Abroad gett mig chansen att göra,” säger Hanna Kimberly. Medan vissa utav volontärerna såg resan som en chans att utmana sig själva i en helt ny miljö, hade andra redan en koppling till Vietnam. Sjukvårdsvolontären, Selina Su, berättar: ”som vietnames-amerikan, var jag förväntansfull över att utforska mitt arv, samtidigt som jag tar ett viktigt steg i min karriär”.

Thuy An Center utgörs utav ett omfattande campus, här finns vårdfaciliteter för samtliga av volontärernas specialområden, vilket har tillåtit var och en av dem att fokusera på sina egna intressen. De har i sitt arbete haft ständigt stöd och vägledning från lokal personal . ”Personalen på plats har varit otroligt hjälpsamma,” säger Kendall Small, 18 år, ”det är fantastiskt att se hur välkomnande, och engagerade de är.”

Grundat i mitten av 70-talet, för att assistera krigsveteraners handikappade barn, behandlar Thuy An Center fortfarande patienter med skador som härrör från vietnamkriget. Amerikanska trupper använde en kemikalie, Agent Orange, för att avlöva bushen och därigenom fiendens kamouflage. Arvet ses alltså än idag hos de här barnen som lider av nedärvda effekter från kemikalien.

Det är ännu oklart hur mycket som fortfarande finns kvar i mark och grundvatten.

Den här kopplingen mellan amerikansk militärinblandning i Vietnam och funktionshindren hos barnen vid kliniken, har inte gått volontärerna förbi.

”Personalen har inte varit något annat än vänliga mot oss, och de har visat genuin tacksamhet för vårt arbete... det är otroligt meningsfullt för oss att förtjäna deras tillit. Som amerikanska volontärer arbetandes sida vid sida med vietnameser, känns det som att vi är en del av ett nytt kapitel i förhållandet mellan våra länder”, säger Su.

Inne på gården framför entrén till kliniken står en tom bombhylsa som en påminnelse om konflikten som ännu finns färsk i det kollektiva minnet; numera tjänar den dock som middagsklocka för barnen. ”Återanvändningen utav hylsan representerar en önskan att gå vidare, såväl som ett behov av att minnas,” sade Kendall.

Volontärer från Projects Abroad med barn vid Thyu An Center i Vietnam genomför arbetsterapi

Att överbrygga såväl kultur-, som språkbarriärer är en daglig utmaning och volontärerna behöver inte bara stöd från sina mentorer vid kliniken utan även från deras volontär-koordinator vid Projects Abroad Vietnam. Vid veckovisa mören diskuteras deras framsteg och metoder, och de påminns om att alltid återkoppla sitt arbete till Projects Abroads kärnvärden, som inkluderar tillhandahållande av emotionellt stöd, och förbättrande av den stimulans som ges till varje barn.

Som 20-åriga sjukgymnastik-volontären Casey Lazarek uttrycker det, ”Vi gavs möjligheten att hoppa rätt in och få praktiskt erfarenhet av att jobba med barnen redan första dagen. Och inte bara får vi praktiska färdigheter, vi lär oss även att arbeta med färre resurser än vad vi är vana vid, vilket tvingar oss att vara kreativa i vårat jobb som terapeuter.”

När Casey reflekterar över vilken effekt hennes närvaro och arbete som ung amerikan i Vietnam har,  säger hon, ”min första reaktion när jag såg centret var att känna skuld, jag var medveten om hur många barn som led som en konsekvens av militär taktik. Men den känslan togs över av möjligheten av att göra gott, och ge tillbaka å vårt lands vägnar. För detta är jag evigt tacksam.”

Ta reda på mer om volontärarbete med Projects abroad Vietnam.

Tillbaka till nyheter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲
Feedback
Du verkar intresserad av våra projekt! Har du lust att berätta mer?
Med nöje! Inte just nu tack.