You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad startar up en 45-dagars byggutmaning för att bygga ut ett fysioterapicenter på Filippinerna

Den 3 september startade Projects Abroad en 45-dagars byggutmaning på Filippinerna. Vårt mål är att bygga ut vårt fysioterapi och rehabiliteringscenter där våra fysioterapi  och arbetsterapivolontärer hjälper människor med funktionshinder. Det här är det enda centret av sitt slag i hela norra Cebu regionen, vilket gör behandlingscentret otroligt viktigt för samhällen i närområdet. Utbyggnaden gör att vi kan hjälpa fler människor och öka livskvalitén hos människor med funktionshinder.

Projects Abroad öppnade norra Cebus första fysioterapi och rehabiliteringscenter i juli 2016. Tack var lokala och internationella fysioterapi och arbetsterapivolontärer har centret gått från att hjälpa fem patienter till 89 patienter. Eftersom det är det enda centret av sitt slag i området så är behovet stort från närliggande samhällen. I dessa samhällen bor över 1300 människor med funktionshinder. Så även om våra volontärer kan ge behandling till 89 patienter är hjälpbehovet överväldigande.

För att kunna hjälpa fler människor måste vi bygga ut vårt center. Utbyggnaden kommer göra så att vi kan behandla fler patienter samtidigt och även bli ett förråd för specialiserad utrustning. ”Utbyggnaden kommer göra att vi kan behandla två till tre gånger fler patienter” säger Kenneth Sotto, Projects Abroads landschef för Filippinerna.

Vårt mål är att bygga ut center med 2m x 6m till mitten på oktober 2018. För att nå vårt mål behöver vi våra byggvolontärers insats, de kommer jobba sida vid sida med våra lokala byggarbetare och hantverkare. Desto fler volontärer som anmäler sig desto mer sannolikt är det att vi hinner klart till mitten på oktober.

Människor som lever med funktionshinder på Filippinerna har ofta svårigheter att få adekvat vård och behandling. Många gånger har människor inte pengar eller transport för att ta sig till vårdinrättningar och väldigt få av vårdinrättningarna är dedikerade för att hjälpa människor med funktionshinder. Vårt fysioterapi och rehabiliteringscenter hjälper människor i området genom att ge gratis behandling. ”Den faktiska kostnaden att behandla en patient uppgår till ungefär 15-20 USD och med vår hjälp kan människor få behandling gratis säger” Sotto. 

Vi har redan många solskenshistorier även om centret bara varit öppet en ganska kort tid. Tre av våra patienter har nått en optimal nivå av daglig funktionalitet och har blivit utskrivna från centret. En av dessa patienter var Bryl, som kom till centret efter att ha haft känslobortfall och domningar på sin vänstra sida. Han var diagnostiserad med komplikationer från att ha haft högt blodtryck en längre tid. Han var väldigt svag i vänster hand och ben och hade svårigheter att utföra olika motoriska funktioner.

”Han behandlades 12 gånger i centret“ säger Sotto. ”Efter hans sista behandlingstillfälle blev han utskriven och han fick med sig ett träningsprogram hem för att fortsätta förbättra sin utveckling. Han har kunnat återgå till hans arbete som en del av en båtbesättning i Manila.” ”Solskenshistorier som det här är vad som motiverar oss att bygga ut centret för att kunna hjälpa fler människor.”

Byggvolontärer som deltar i vår 45-dagars byggutmaning kommer att hjälpa till att blanda cement, bygga och spackla väggar, installera fönster och dörrkarmar och måla den färdiga utbyggnaden. Volontärer kommer kunna direkt se resultatet av deras arbete oavsett om de volontärarbetar för en vecka eller för hela 45-dagarsperioden. Dessutom gör projektets slutmål att de kan känna sig stolta över att vara en viktig del i att göra människor liv bättre.

Ta reda på hur du kan hjälpa till i vår 45-dagars byggutmaning  och gör skillnad för människor med funktionshinder på Filippinerna.

Tillbaka till nyheter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲