You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad inleder en framtid utan barnhem

Från slutet av 2017 kommer Projects Abroad inte längre att skicka volontärer för direkt hjälp på barnhem, och istället fokusera på att stödja utsatta barn inom ramen för deras samhällen. Vi är stolta att meddela att vi inlett samarbete med ReThink Orphanages för att utveckla uthålliga och långsiktiga alternativ till barnhem och liknande institutioner där utsatta barn bor.

Volontärer undervisar barn

Barnhem och hem för föräldralösa barn är fortfarande väldigt vanligt i utvecklingsländer. Detta sätt är dock inte det bästa sättet att ta hand om utsatta barn. Fler än 8 miljoner barn bor i dessa hem världen över, och att främja familjebaserade och boenden inom samhället där de växer upp är därför viktigt. Upp till 80% av barnen i dessa hem har åtminstone en förälder i livet som med hjälp skulle vara villiga och kompetenta att ta hand om sina barn.

Under många år har Projects Abroad arbetat nära utvalda boenden för att erbjuda ytterligare hjälp till de barn som placerats där. Våra volontärer och personal har gjort otroliga insatser för att förbättra dessa barns liv. Dock har vi alltid ansett att placering på institutioner bör vara den absolut sista utvägen för alla barn och vi har alltid stöttat lokala partners som försökt minska antalet barn på dessa hem.

I framtiden kommer vi fokusera hjälp till projekt för utsatta barn uteslutande inom familj och lokalsamhälle. I vissa destinationer har vi arbetat med sådana partners i flera år och vi har första hands erfarenhet av hur framgångsrika dessa projekt kan vara i att låta barn stanna kvar i sina familjer och samhällen istället för att skickas bort till ställen där de inte känner någon.

Chefen för Projects Abroad, Greg Thomson, ser detta som nyckeln till att bygga en bättre framtid för barn som nu bor på barnhem. ”2016 började vi utvärdera var våra volontärer gör den mest uthålliga och viktigaste insatsen, särskilt i arbetet med barn. Ett återkommande tema under den här processen var att omsorg för barnen i lokalsamhället var det område vi borde fokusera på.”

Volontärer läser med barnUnder de senaste två åren har vi följt våra volontärers påverkan på barns tidiga utveckling i bägge miljöer: omsorg i lokalsamhället och i traditionella barnhem. Omsorg i lokalsamhället möjliggör tätare samarbete med andra projekt vi driver i varje land som utbildning och hälsovård och ger våra volontärer en möjlighet att få en helhetsbild av behoven i samhället och en bättre möjlighet att skapa en uthållig framtid för barnen.

”Omfattningen av vad våra projekt kan bidra med är större i omsorg inom lokalsamhället jämfört med barnhem. Nu kan våra omsorgsprojekt säkerställa att föräldrar kan gå till jobbet under tiden som deras barn är omhändertagna i lokalsamhället och utvecklas positivt i tidig barndom. Vi har tydliga utvecklingsmål inom läs- och skrivkunnighet, engelska och hygien som några exempel”, säger Jenny Puyo, chef för Projects Abroads programutveckling.

Med detta i åtanke kommer Projects Abroad inte längre placera volontärer på barnhem där barnen bor från slutet av 2017. Istället blir det alltså inom lokalsamhället. Viktigast av allt är hänsyn till barnen och vad som är bäst för dem. Vi har också en ny partner i ReThink Orphanages med lång erfarenhet av frågan för att säkerställa barnens bästa i alla våra projekt. Partnerskapet ska säkerställa att vi samarbetar med andra inom sektorn för att öka medvetenheten om frågan och säkerställa att barn inte i onödan separeras från sina föräldrar och lokalsamhälle och placeras på barnhem.

Projects Abroad kommer att arbeta nära med våra partners i varje land med att tillhandahålla resurser, hjälp och råd kring hur vi skiftar fokus mot omsorg inom familj- och lokalsamhälle. Vi för samman partners med organisationer som reintegrerar barn med sina familjer. Vi fortsätter också att erbjuda placeringar för yrkesutbildade volontärer som fysioterapeuter och arbetsterapeuter på specialiserade institutioner. Dessa placeringar kommer fokusera på att bygga kapacitet hos lokal personal för att kunna erbjuda terapeutisk hjälp för barn med särskilda behov och på lång sikt möjliggöra att dessa barn också kan växa upp i familjer istället för institutioner.

Läs mer om våra omsorgsprojekt världen över här.

Tillbaka till nyheter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲