You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Inkluderande arbetsmiljö för småskaliga entreprenörer i Costa Rica

Volontärer vid Projects Abroads näringslivsprojekt i Costa Rica arbetar tillsammans med flertalet lokala småföretagare, alla med sina egna behov och mål. Arbetet kan variera från skapande av affärsplaner eller designa marknadsföringsmaterial, till att analysera konkurrensen eller undersöka arbetsförhållanden.

Projects Abroads näringslivsvolontär, Anna Tapiolas-Verdera från Spanien, diskuterat lämpligt sätt att hantera en specifik situation, under en övning med medlemmar av Asociacion Centro de Reciclaje de Belen.Då varje enskilt företag befinner sig i olika stadier av utveckling, så behöver de olika metoder och tillvägagångssätt för att nå sina individuella mål. Detta ger varje volontär möjlighet att sätta sina kunskaper på prov och skaffa sig erfarenhet från en mängd aspekter av småföretagsutveckling.

Projektet Asociacion de Emprendedores Belemitas (Föreningen för Entreprenörer i Belen) är ett projekt som stöds både av den lokala kyrkan Vida Abundante såväl som av Belens kommun. Föreningens syfte är dels att förbättra miljön, och även att fungera som stöd åt socialt och ekonomiskt utsatta invånare.

Vanligtvis arbetar näringslivsvolontärer I Costa Rica med flertalet små och medelstora företag runt Heredia och San José som är i olika stadier av utveckling. Detta tillåter de, att skaffa erfarenhet från en rad olika områden genom att utföra administrations- och förvaltningsuppgifter, såväl som tekniska uppgifter. Samtidigt, genom att engagera sig i lokala företag, ges volontärer ett lokalperspektiv på kulturen såväl som förståelse för hur en utländsk marknad fungerar.

Samarbetet med Asociacion de Emprendedores Belemitas  går dock utöver de typiska kulturella skillnader som vanligtvis finns mellan lokala företag och volontärer. Här får de inblick i en förening som har två huvudsakliga funktioner i närsamhället: först så anställs människor som annars skulle haft väldigt svårt att hitta ett jobb på grund av deras sociala och ekonomiska status. Att ha ett arbete att gå till innebär att de kan försörja sina familjer.
För det andra så uppmuntrar föreningen stadens invånare att återvinna det som går att återvinna, vilket bidrar till miljö- och hållbarhetsarbetet i närsamhället.

Föreningen har nio anställda vilkas huvudsakliga arbetsuppgift består av att sälja återvinningsbara material såsom aluminium, glass, och plats till olika företag som återanvänder materialen. De är även ansvariga för att sortera och rengöra de olika materialen innan de säljs vidare.

Medlemmar av Asociacion Centro de Reciclaje de Belen deltar i teambuilding arrangerad av volontärer vid Projects Abroads näringslivsprojekt i Costa Rica.Under en 3-månaders praktikplats med Projects Abroads arbetade spanska volontären Anna Tapiolas med framförallt arbetsmiljöfrågor vid Asociacion de Emprendedores Belemitas. Efter att Anna märkt av att inte alla i teamet var fokuserade på lagarbete och att få ut mesta möjliga av teamet, bestämde hon sig för att fokusera på att lära dem att samarbeta, förbättra ledarskapsegenskaper, och träna på att kommunicera. För att hjälpa de anställda inom de här områdena höll Anna i fyra workshops under november månad.

“Teamet hade en hel del kommunikationssvårigheter såväl som personliga problem sinnesemellan”, säger Tapiolas, ”Att arbeta med de här frågorna kommer att hjälpa dem att fungera bättre som organisation då de lär sig vikten av lagarbete.”

Workshopsen var ett samarbete mellan Belens kommun och Projects Abroad med målsättning att förbättra arbetsmiljö och funktionalitet i organisationen. Varje workshop fokuserade på ett specifikt ämne relaterat till det övergripande temat: kommunikation, ledarskap, lagarbete, och konflikthantering.

”Vi beslutade oss för att, under varje workshop, ha en lektionsdel där vi förklarade dagens ämne, följt av aktiviteter där vi omsatte teori i praktik för att underlätta inlärningsprocessen,” säger Tapiolas.

Förutom en chans att introducera nya koncept rörande arbetsmiljö, så gav de här workshopsen de anställda en möjlighet att lära känna och relatera till varandra på ett mer personligt plan. Genom att öva olika scenarion och diskutera individuella tolkningar av varje ämne, var det möjligt för dem att interagera med varandra i en trygg öppen miljö, och öva upp färdigheter som är användbara inte bara på arbetsplatsen utan även i deras privata liv.

“Volontärernas huvudsakliga roll är att hjälpa till med att utveckla strategier och verktyg som tillåter projektet och entreprenörerna att utvecklas. De här verktygen kan innefatta allt från skapande av affärsplaner, till marknadsföring, bokföring, eller teknisk assisstans, som var fallet med Anna,” säger Daniel Segure, koordinator för Projects Abroads näringslivsprojekt i Costa Rica.

Genom att förse föreningens anställda med viktiga praktiska och professionella färdigheter så gör volontärer vid projektet inte bara skillnad för individen, utan även för samhället i stort.

Tillbaka till nyheter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲