You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Projects Abroad gör framsteg med återuppbyggnadsprojektet i Nepal

Surendra Maharian, rektor på Sunriseskolan, står vid byggplatsen där volontärer hjälper till att bygga   den nya skolan i Kathmandu, Nepal.

Hjälpprojektet i Nepal har, med hjälp av hårt arbetande och målmedvetna volontärer och personal, fått en flygande start i det tunga arbetet med att återuppbygga några utav de många skolor som totalförstördes i de två jordskalven i Maj och Juni.

De förödande skalven har lämnat den nepalesiska befolkningen med djupa ärr, såväl fysiska som känslomässiga. Och medan nationen har visat prov på styrka och vilja så är landets infrastruktur i många fall i ruiner och behovet av hjälp är stort.

I kölvattnet av en naturkatastrof av den här magnituden ställs man inför tre huvudsakliga utmaningar: utbildning, sanitet och tak över huvudet. Därför är det på dessa tre områden Project Abroad främst fokuserar.

I de värst drabbade områdena står tusentals barn utan en trygg, torr eller varaktig plats för utbildning då 9 av 10 skolor är raserade. Ett större uppehåll i studierna kan få långtgående konsekvenser för ett samhälle. Och även om lokala stiftelser har ordnat med tillfälliga lokaler så råder det fortfarande stor brist på lärare och utrymme. I vårt arbete siktar vi mot att hjälpa lokala lärare och bygga nya skolor åt våra samarbetspartners.

Utbildning

Innan de kan gjuta cement och lägga tegel, gräver volontärer ut grunden för den nya Sunriseskolan i Kathmandu, Nepal

Under projektets första fas koncentrerar sig hjälpteamet på Sunriseskolan, där vi bedrivit utbildningsprojekt under lång tid. Jordskalven lämnade lärare och elever helt utan klassrum då skolan totalförstördes. Tursamt nog har man funnit mark i närliggande Bhaisepati, Kathmandu där en tillfällig skola har upprättats.

Förutom att bygga skolans huvudbyggnad kommer vi även konsturera toaletter och badrum. Dessa anläggningar byggs utav en mix av tegel, cement, monteringsfärdigt material samt korrugerad plåt. Designen är gjord av en arkitekt för vara motståndskraftiga mot ytterligare jordskalv. Den nya skolan kommer med sina 16 klassrum att kunna hysa up till 250 barn i åldrarna 1-16 år.

Vi har gjort tydliga framsteg i återuppbyggnaden av Sunriseskolan och redan under första veckan lyckades 20 av våra volontärer tillsammans gräva ut grunden för hela skolan. Sedan dess har vi gjutit en cementgrund och kommer fortsätta med att lägga tegel tills skolan står klar.

Sanitet

Under projektets andra fas kommer vi att fokusera på sanitära frågor. Vi har identifierat ett flertal platser där behovet av toaletter och badrum är extra stort, det inkluderar ytterligare skolor såväl som anläggningar där människor som förlorat sina hem blivit tillfälligt inhysta. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt så använder vi samma design och byggmaterial som vid Sunriseskolan.

Tak över huvudet

Projektets tredje fas riktar fokus mot att förse människor, som förlorat allt, tak över huvudet Projects Abroad samarbetar med Nepal Youth Foundation i arbetet med att bygga 100 tillfälliga hem åt lokala familjer. Av förståeliga skäl litar den Nepalesiska befolkningen knappt på marken de går på längre. Nästan hälften av bostäderna i Kathmandu bedöms vara otjänliga och många familjer sover på offentliga platser i enkla tält de konstruerat själva. Och så här kommer det att se ut under en överskådlig framtid.

Det är alltid svårt att bedöma hjälpbehovet efter en naturkatastrof, så det här projektet kommer att växa organiskt i takt med att behovsbilden blir tydligare.

Läs mer om hjälpprojektet i Nepal och om hur du kan engagera dig.

Tillbaka till nyheter

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲