You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Volontär på barnhem

Funderar du på att volontärarbeta på barnhem utomlands? Det är ett stort privilegium och ansvar att arbeta med barn som saknar vårdgivare . Vi vidtar alltid åtgärder för att göra det möjligt för dig att bidra på ett meningsfullt och hållbart sätt som också skyddar barnets bästa och samtidigt säkerställer utvecklingen av projektet.

Volontär på barnhem - Liten pojke ler och vinkar till kameran vid barnhem i Togo

Att arbeta på barnhem är populärt bland våra volontärer. Projects Abroad vet att arbete med små barn kräver extra försiktighet och tydliga gränser. Nogranna förberedelser för att fastställa projektets behov, tydliga riktlinjer för volontärernas arbete och kontinuerlig utvärdering av resultaten gör det möjligt för oss att se till att volontärinsatser genomförs på ett korrekt sätt.

I många fall är tillståndet för de barn som vi arbetar med allvarligt. Vissa är övergivna av sina föräldrar, andra lever som gatubarn och undernäring är också ett stort problem. Det är viktigt att skydda dessa barns behov och se till att du som volontär har rätt attityd och rätt inställning.

Kom ihåg att behovet av din hjälp inte är mindre vid andra typer av instutitioner för barn. De flesta av våra volontärer arbetar på dagcenter, daghem, center för gatubarn och liknande.

Där vi arbetar på barnhem är det den lokala personalen i varje enskild destination som väljer vilka vi samarbetar med. Varje begäran om samarbete bedöms mot bakgrund av de behov som det lokala samhället har och våra egna mål. Alla organisationer undersöks för att se till att de drivs på ett lagligt sätt och att de baserar sitt arbete på verkliga behov. Vi samarbetar endast med partners som kan visa att våra volontärer kan bidra på ett hållbart och meningsfullt sätt.

Din roll som volontär på ett barnhem

Som volontär på ett barnhem är det viktigt att du funderar på vad din roll i projektet kommer att bli. Projects Abroad sätt att arbeta med barn har professionell närhet som mål. Du bör inte ta på sig rollen av någons vårdgivare eller vara barnens nya bästa vän. Å andra sidan vill vi att du ska vara mångsidig i din hjälpoch delta i alla dagliga uppgifter vid din placering. Den bästa hjälpen du kan ge är att frigöra tid för de ordinarie anställda. På detta sätt, kommer barnen få nödvändig vård från personer de redan har etablerade förbindelser med och som talar deras modersmål.

Volontärarbete utomlands - En grupp barn leker tillsammans med volontärer vid barnhem i Dar es Salaam, Tanzania.

Hur kan jag bidra som volontär på ett barnhem?

Som volontär kommer du att delta i många olika uppgifter såsom lek och läxor med barnen eller hjälpa till med matlagning, städning, och tvättning. Kanske du kan lära barnen en ny pjäs eller sång? Lär dem en dans eller en pjäs? Under tiden innan du anländer till ditt projekt kommer du att få tillgång till en hel del olika läromedel som kommer att vara användbara i ditt arbete.

Våra riktlinjer för att arbeta med barn på barnhem

Alla volontärer som volontärarbetar med barn måste:

  • Genomgå en säkerhetsprövning i form av utdrag ur belastningsregistret.
  • Ange referens när du söker.
  • Följ våra riktlinjer för att arbeta med barn.(Child Protection Policy)
  • Att arbeta för att uppnå målen i handlingsplanen (Care Management Plan) för just ditt projekt
  • Delta i workshops och ge utvärderingar under projektets gång.
  • Allt erhålla tillstånd från överordnade på projektet och från Projects Abroads personal innan de tar barn på resor och aktiviteter utanför projektet.
  • Rapportera alla fall eller misstänkta fall av barnmisshandel till Projects Abroad och en lokalt registrerad NGO (icke-statlig organisation) som är specialiserade på att stoppa barnmisshandel (utsett av Projects Abroad på alla våra destinationer).
  • Fylla i ett utvärderingsformulär vid hemresa.

Var kan jag volontärarbeta på barnhem?

Vi erbjuder möjligheten att volontärarbeta på barnhem i följande destinationer:

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲
Feedback
Du verkar intresserad av våra projekt! Har du lust att berätta mer?
Med nöje! Inte just nu tack.