You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Dina Pengar Spelar Roll

Varför betala för att volontärarbeta?

När du ansluter dig till Projects Abroad delar du med dig av din tid och dina färdigheter till projekt på platser där din hjälp behövs. Även om du skänker av din tid och kunskap så för volontärarbete med sig kostnader, särskilt om du är ute efter att stödja långsiktiga, meningsfulla projekt där de behövs som mest. Det är därför som du måste betala för att volontärarbeta eller praktisera med Projects Abroad.

Även om det skulle vara billigare att arrangera en egen volontärresa, så finns det mängder av fördelar med att ansluta sig till en organisation som vår. Det är svårt och tidskrävande att hitta projekt i främmande länder som är seriösa, har gott rykte, och som dessutom har en meningsfull påverkan. När du volontärarbetar med Projects Abroad får du: hjälp med med planering och bokning av flyg, hjälp att skaffa lämpligt visum, säkert boende, trygg och stödjande arbetsmiljö, ett skyddsnät bestående av vår professionella lokala såväl som globala personal. Allt detta utöver det faktum att du från dag ett vet precis vad som behövs göras och vad som förväntas utav dig.

I korta drag så betalar du för trygghet, tryggheten att ditt val är meningsfullt och bidrar till en positiv och hållbar utveckling för människorna där du valt att volontärarbeta.

Så vart tar pengarna vägen?

Med vår status som oberoende organisation så förlitar vi oss inte på bidrag från myndigheter eller insamlingar för att nå våra mål. Vår verksamhet finansieras helt av de avgifter du som volontär eller praktikant bidrar med. Dessa avgifter är inte enskilda donationer till jsut det projektet du valt. De går till kostnader för din resa, långsiktigt stöd för projektet, och den globala organisation och infrastruktur som är nödvändig för att se till att våra projekt och mål runt om i världen fortsätter vara hållbara och framgångsrika.

Vi tar inte heller emot pengar från våra partnerorganisationer i utvecklingsländer. Vårt arbete är till 100% finansierat av dig som volontär.

Det är den ekonomiska självständigheten som ger oss frihet att starta projekt där vi anser det behövas och där vi anser att våra volontärer kan göra störst nytta.

Priset för ditt projekt skall därför inte bara täcka kostnader som är direkt förenade med din närvaro, utan också en del av alla de kostnader som kommer utav att bedriva högkvalitativa volontärprojekt världen över.

Vi vill förstås vara transparenta med hur dina avgifter spenderas, men det är av självklara skäl inte möjligt att ge exakta detaljer på hur varje enskild volontärs bidrag distribueras. För att göra det så klart som det bara går så har vi tagit fram genomsnittliga siffror tillsammans med förklaringar.

Här är en snabb översikt av vart dina pengar tar vägen:

Dessa procentandelar representerar ett genomsnitt av alla våra projekt, och är baserade på 2014 års bokslut. Beroende på ursprungsland, destination, tid på året, typ av projekt, och en mängd andra faktorer, så varierar de här siffrorna mellan olika projekt.

Direkta kostnader för din volontärresa: 29% i genomsnitt

Trots att du skänker din tid till projektet du valt så för din volontärupplevelse med sig kostnader som måste täckas. De här dagliga utgifterna inkluderar mat, boende, transporter, flyplatstransfer, och försäkringar. Volontäravgiften hjälper också till med att betala för aktiviteter vid projekten och andra välbehövliga resurser, från skolböcker till byggnadsmaterial.

Indirekta kostnader för din volontärresa: 22% i genomsnitt

Det går åt mer än du kanske tror för att föverkliga din volontärresa. Dina avgifter täcker också indirekta kostnader som bidrar till att göra din upplevelse säker och meningsfull.

När du reser med oss har du tillgång till vår lokala personals samlade kunskap och erfarenhet. Den här personalen ger helstidsstöd åt volontärer, bygger relationer med lokala samarbetspartners, och ser till att varje projekt alltid arbetar mot ett meningsfullt mål. En del av dina avgifter täcker deras löner, förmåner, och regelbunden utbildning, året runt.

Andra indirekta kostnader inkluderar lokalhyror, driftkostnader, utrustning, och IT-infrastruktur.

Vi har också kostnader för registrering i varje land, och kostnader för bokföring och skatterapportering.

Organisatoriska kostnader: 13% i genomsnitt

Det krävs mycket planering att driva en organisation som täcker in över 50 länder. Planering som medför kostnader för personalavdelning, ekonomiavdelning, administration, och IT. Allt detta kräver kvalificerad personal, såväl som infrastruktur, och kontor.

Rekrytering och kommunikation: 24%

Ett stort problem för många av våra samarbetspartners i utvecklingsländer är att de inte har råd att marknadsföra sitt arbete för att nå nya potentiella volontärer och praktikanter. Vårt arbete med att berätta för världen om volontärarbete och allt gott det för med sig, kommer självklart även det med en kostnad.

Varje rektryteringskontor har kostnader för hyra, drift, utrustning, och kommunikation. För att inte nämna löner, förmåner, utbildning av vår rekryterings- och kommunikationspersonal. Vart och ett av dessa kontor för även med sig ytterligare kostnader i form av bokföring, registreringskostnader, och skatterapportering.

Vi är övertygade om att våra satsningar på rekrytering och kommunikation är viktiga på lång sikt för att vår organisation skall kunna växa och fortsätta stödja nuvarande och framtida projekt världen över. Effektiv rekrytering och kommunikation attraherar fler deltagare till våra projekt, vilket i sin tur låter oss sikta ännu högre och göra ännu större skillnad, och även få ner avgifterna för dig som volontär genom större volymer.

Skatter: 5% i genomsnitt

Precis som du så betalar vi skatt. Som privat företag får vi inga skattelättnader eller myndighetsbidrag. Vi betalar alla skatter som krävs av myndigheter i alla länder vi arbeter, vilket i sin tur finansierar välfärdssystem och infrastruktur. Kort och gott så är vi stolta över att betala skatt och bidra till samhället vart vi än är.

Överskott av intäkter efter kostnader: 7% i genomsnitt

Då vi är en välskött organisation så går vi, efter alla våra omkostnader, med vinst. Detta gör att vi kan finansiera vår tillväxt och expansion utan att använda någon annans pengar. Vilket ger oss fullständig kontroll över vart och hur vi startar nya projekt. Det gör även att vi har möjlighet att finansiera en del av våra projekt helt på egen hand utan några samarbetspartners, även om dessa projekt går med förlust.

Att ha ett ekonomiskt överskott för även med sig en förmåga att agera snabbt vid katastrofsituationer. Som vi gjorde med våra katastrofhjälpsprojekt på Filippinerna 2013, i Nepal 2015, och nu senast på Fiji 2016.

Ett överskott ger även trygghet åt både personal och volontärer då vi kan fortsätta våra insatser runt om i världen utan avbrott trots perioder med färre volontärer.

Utöver allt detta, betalas en blygsam del av överskottet ut till de finansiärer som startade Projects Abroad för över 20 år sedan och som fortfarande bär den ekonomiska bördan som det innebär att driva ett företag.

Vilket projekt det än handlar om, alla avgifter används till att nå ett gemensamt mål: Positiv förändring världen över!

Det du betalar i form av avgifter för din volontärresa hjälper till att göra skillnad för tusentals människor världen runt, långt efter att du kommit hem igen. Dina pengar finansierar ’ditt’ projekt direkt och har en långtgående effekt i samhället där du verkar, landet du besöker, och världen runt. Mängder av människor i tredje världen påverkas av ditt bidrag.

Utan dig och tusentals volontärer före dig hade inget av det här varit möjligt.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲