You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Vårt uppdrag och våra värderingar

Conservation volunteers in Fiji

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att uppmuntra volontärer i alla åldrar att göra meningsfullt arbete i utvecklingsländer.Vi tror att den här typen av volontärarbete med tiden kommer att bli norm. I takt med att fler och fler människor ansluter sig till oss vill vi skapa en multinationell gemenskap som brinner för att hjälpa till, lära, förstå, undervisa, inspirera och låta sig bli inspirerad.

Våra värderingar

Att bidra - Vi tror på att hjälpa till där hjälp behövs. Oavsett om hjälpen behövs av individer, organisationer, miljöprojekt eller hela samhällen så svarar vi på behoven så effektivt vi kan med våra förmågor och resurser.

Företag - Vi tror att det mest effektiva sättet att organisera människor och resurser för våra aktiviteter är genom att bedriva vår verksamhet som ett företag. Det möjliggör en förening av resurser och spridning av risker samt uppmuntrar förnyelse.

Samhälle - Vi tror att våra kollegor, volontärer och partners som vår multinationella gemenskap består av, avgör vår framgång. Vi ser att varje individ har en unik förmåga att bidra som vi måste nära.

Kultur - Vi tror på värdet av kulturellt utbyte mellan människor från olika bakgrunder, samhällen och länder och att ett sådant utbyte hjälper till att skapa en värld med större ömsesidig respekt och förståelse.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲