You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Etiskt volontärarbete med djur

Lejonhane ligger och vilar i naturreservat i Botswana

På Projects Abroad är vi övertygade om att volontärarbete och turism kan ha en positiv inverkan på djur och natur och vi arbetar ständigt för att se till att alla våra internationella projekt är nogrannt granskade för att garantera att vi inte på något sätt bidrar till oetisk djurhållning av något slag. Vi uppmanar aktivt våra volontärer att endast bidra till djurvänliga upplevelser under sin tid utomlands och vi ser till att de är medvetna om vad som är okej och inte.

Som en del av vårat förebyggande arbete har vi ingått partnerskap med flera ledande internationella djurrättsorganisationer - Animal Defenders International (ADI), FOUR PAWS och World Animal Protection – för att främja arbetet med att beskydd och bevara djuren vid våra projekt och i de länder vi arbetar. Alla våra projekt lever upp till vår interna högt ställda standard, såväl som de minst lika stränga krav våra partners ställer.

Vår djurskydds-policy fokuserar främst på hur vilda djur bör behandlas, men vi applicerar även dessa grundläggande principer om djurs rätt till human och etisk behandling, på husdjur och boskap.

Våra djurrättsprinciper

Vi står för att:

Vilda djur hör hemma i deras naturliga omgivning. Alla vilda djur bör leva i sin naturliga omgivning, närhelst det är möjligt. Om det inte är möjligt, bör de placeras i en säker omgivning under förhållanden som är så nära deras naturliga habitat som möjligt.

Djur skall inte fara illa. Alla djur bör behandlas humant och med omsorg. Vilda djur skall endast hanteras av personer med relevant träning och/eller under översikt av en expert.

Djur skall behandlas med värdighet och respekt. Vilda djur existerar inte för vårt nöjes skull. De skall observeras och uppplevas i deras naturliga miljö, på deras villkor. Djur skall inte tvingas utföra nedvärderande uppgifter eller trick och konster för att underhålla människor.

Djurvård och djurskyddsarbete är långsiktiga åtaganden. Allt arbete när det kommer till omsorg och beskydd av vilda djur är långsiktigt arbete, och bör inte tas lätt på. Att redan i ett inledande skede planera för individers återintroducering i det vilda, alternativt långsiktig omsorg i säker omgivning, är abslout nödvändigt.

Alla har en roll att fylla. Att beskydda djur från att uttnytjas är inte bara upp till de få som arbetar med det på daglig basis, eller något att bara tänka på när vi reser eller volontärarbetar. Alla har ett ansvar, både hemma och på resande fot.

Hur vi går tillväga

Våra djurrättsprinciper ligger som grund för allt vårt arbete vid våra internationella projekt.
Vi ser till att:

  • Det finns ett långsiktikt syfte med alla våra projekt, där vi tar hänsyn till möjliga effekter på djur- och växtliv. Det arbete våra volontärer utför spelar roll och vi ser till att resultat och utveckling följs upp regelbundet.
  • Det finns tydliga procedurer om när och hur djur bör hanteras. Vi betonar att du som volontär tar ansvar och lär dig om de djur du arbetar med.
  • Vi har ett nära samarbete och skrivna överenskommelser med alla våra samarbetspartners världen övevr för att säkerställa både djurens och våra volontärers säkerhet.
  • Vi inte stödjer aktiviteter eller organisationer som skadar djur eller växtliv, och att vi inte rekommenderar dessa för våra volontärer.

Vad vi förväntar oss av våra volontärer

Vi förväntar oss att alla våra volontärer, inte bara de som arbetar vid ett natur- eller djurvårdsprojekt, stödjer våra djurrättsprinciper och hjälper oss i vårt arbete för att både vilda och tama djur skall behandlas med värdighet och respekt

Vi uppmuntrar våra volontärer att undvika organisationer och företag som utnyttjar eller skadar djur för ekonomisk vinning, och att informera vår lokala personal om de upplever eller misstänker sådan verksamhet.

Våra råd till alla resande

En del upplevelser med djur kan verka oskyldiga på ytan men de kan ha en mörk baksida.
En möjlighet att klappa en tiger kan betyda att djuret har drogats eller att dess tänder dragits ur. En ridtur på en elefant är bara möjlig om djuret tagits från sin mamma vid ung ålder, pryglats och tränats att acceptera människor på sin rygg.

I linje med våra samarbetspartners rekomendationer uppmuntrar vi alla resande att:

  • Tänka efter kritiskt innan besök hos eller volontärarbete för en organisation som säger att de arbetar med djur- eller naturvård.
  • Komma ihåg att vilda djur hör hemma i det vilda och bör endast observeras i deras naturliga omgivning, godkända fristäder eller rehabiliteringscenter.
  • Aldrig betala för att ta ett foto med ett vilt djur.
  • Aldrig betala för att hantera eller komma nära vilda djur. Detta inkluderar elefantridning, simma med delfiner, eller att klappa stora kattdjur såsom lejon.
  • Undvika evenemang som bidrar till grymhet mot djur till exempel tjurfäktning, tuppfäktning eller cirkus med vildja djur.
  • Aldrig köpa djurrelaterade souvenirer eller att ta något från naturen såsom tänder, päls eller andra delar av djur.

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲