You are from: United States, Go to our American website.

Projects AbroadProjects Abroad

Cricket

Gap Year volunteer plays cricket at a school in Togo

När de flesta av oss tänker på cricket i länder som England, ser vi platta, gröna fält framför oss, med en avslappnad och uppskattande publik som applåderar lugnt. Bilden från en cricketmatch i ett utvecklingsland kunde inte skilja sig mer, med banor så ojämna att de är varje kastares mardröm, och energisk publik som påminner mer om en fotbollslandskamp än en lugn cricketmatch.

Cricket är, både i utvecklingsländer såväl som i den industrialiserade delen av världen, beroende av en kontinuerlig tillströmning av ung talang, som genom spel på amatörnivå avancerar vidare till högre ligor, och i förlängningen ser till så att landet är konkurrenskraftigt i internationella sammanhang.
När du som volontär deltar vid något av våra cricketprojekt, spelar du en viktig roll i arbetet med att bidra till sportens framtid genom utveckling av unga talanger.

Du kommer också att kunna bidra med mycket mer! Genom att involvera dig i utbildningar och väcka barns intresse för cricket, kommer du att öka livskvaliteten för dem och resten av samhället. Genom att spela cricket lär sig barnen hur viktigt det är att samarbeta och ha disciplin, något som förhoppningsvis spiller över in i deras liv utanför idrotten.
Du ger dem också en välkommen avledning från de dagliga svårigheter de står inför.

Cricketplaceringar

Volunteer coaches school children on a Sports project

Våra cricketplaceringar i tredje världen är spännande chanser för dig som har ett brinnande intresse för cricket, att göra en verklig insats för din sport. Du behöver inte spela eller ha spelat professionellt, inte heller vara utbildad tränare för att delta, men du måste ha god kunskap om spelets regler, samt en önskan att dela med dig till andra.

Cricket är ett fantastiskt mångsidigt spel som har en unik kapacitet att involvera spelare med en rad olika färdigheter. Varje spelare har en specifik roll som bidrar till lagets framgång.

Spelet kan spelas på olika sätt beroende på antal spelare, utrustning, och utrymme. Det betyder att det lätt kan anpassas till skolor och klubbar som saknar resurser. De grundläggande färdigheterna som slagman, kastare och mottagare är lätta att lära sig och lätt för en tränare att lära ut till spelarna. Du kommer snabbt att märka hur givande rollen som crickettränare är.

Cricket projekt i:

Berätta för dina kompisar om den här sidan:

Tillbaka till toppen ▲
Feedback
Du verkar intresserad av våra projekt! Har du lust att berätta mer?
Med nöje! Inte just nu tack.